Een thuisstudie theologie over het christendom en wereldgodsdienstenEen thuisstudie theologie over het christendom en wereldgodsdiensten

Waarom geloven mensen? Hoe geven ze daaraan uiting? Waarom gelooft de een dit en de ander dat? Wat is het verschil tussen christen-zijn en jood-zijn? Wat is het boeddhisme en wat het hindoeïsme? Wat zijn de waarden en normen van de islam? Een theoloog helpt mensen met godsdienstige, levensbeschouwelijke en ethische vragen om te gaan. Vind je dit interessant? Start dan direct met je thuisstudie theologie.

Toelatingseisen

Vooropleiding: vwo-diploma, hbo-propedeuse. Gewenste vakken: Duits. Bijzonderheden:

Als je geen Grieks in je vwo-pakket hebt, kun je dit vak tijdens de studie volgen. In dat geval volg je in het derde jaar geen vrije minor. Er bestaat een verkort instroomprogramma voor afgestudeerden aan verwante hbo opleidingen theologie. Theologie kun je in Groningen ook in deeltijd studeren. De opleiding tot predikant duurt twee jaar voor masterstudenten en drie jaar voor bachelorstudenten. Excellente studenten kunnen bij de RUG in het Honours College een verzwaard bachelorprogramma (verdiepend en verbredend) volgen..

Is deze studie iets voor jou?

Als je belangstelling hebt voor het ontstaan van de christelijke godsdienst en hoe deze religie tot op de dag van vandaag wordt beleefd, dan ben je welkom bij deze studie. De vraag ‘Hoe gelovig ben je?’ wordt niet gesteld. Omdat er veel aandacht is voor het bestuderen en uitleggen van religieuze geschriften en teksten, is het belangrijk dat je ‘feeling’ voor talen hebt. Daarnaast heb je belangstelling voor mensen, want theologie gaat over wat mensen beweegt, wat hun waarden zijn en hoe deze tot stand komen.

Wat houdt de opleiding precies in?

De opleiding kent een zogenaamde brede bachelor: van de 180 studiepunten die de bacheloropleiding omvat, volg je er 150 binnen de faculteit. Hiervan zijn 30 bestemd voor specialisatie. De overige 30 studiepunten, de vrije minor, volg je bij een andere opleiding of faculteit. De minor is bedoeld om je blikveld te verbreden. De bacheloropleiding duurt drie jaar. In de eerste twee jaar maak je kennis met de belangrijkste gebieden van de theologie en de samenhang hiertussen. Je krijgt vakken als bijbelwetenschap, geschiedenis van het christendom en jodendom, filosofie, godsdienst psychologie, -sociologie en islam. In het derde jaar kies je in het eerste semester een vrije minor. In het tweede semester kun je kiezen uit twee specialistische minoren. Na het behalen van je bachelor kun je doorstromen naar de master theologie. Daarin kies je een specialisatie en je schrijft een masterscriptie. Voorbeelden van specialisaties zijn: Nieuwe Testament en vroeg christendom, Oude Testament en vroeg jodendom, geschiedenis van het christendom, godsdienstwijsbegeerte en ethiek of godsdienstpsychologie. De master theologie geeft toegang tot de verkorte kerkelijke opleiding van de Protestantse Theologische Universiteit. Bij de master geestelijke verzorging ligt je studieroute vast. Deze master richt zich op het werk van de geestelijke verzorger in instellingen van gezondheidszorg. Ook is er de tweejarige, Engelstalige research master religion and culture. Voor deze master moet je solliciteren om te worden toegelaten.

Waar kan je terecht voor werk?
Met theologie word je niet automatisch predikant. Er zijn ook andere beroepsmogelijkheden. Je kunt denken aan het godsdienstonderwijs, of aan een aanstelling als geestelijk verzorger of als wetenschappelijk onderzoeker. Daarnaast vinden theologen interessante banen in de culturele, sociale of journalistieke sector.

Leave a Reply